In een titel of kop die uit meerdere regels bestaat kan het mooi zijn als de afstand tussen de regels niet te groot is.
Bij grote stukken tekst biedt het juist meer overzicht om de regels wat verder uit elkaar te plaatsen.

Als je een tekstblok selecteert krijg je bovenin je scherm een aantal opties waarbij je de eigenschappen van de tekst kunt aanpassen. Je kunt onder andere de ruimte tussen de regels vergroten en verkleinen om je tekst compacter te maken of juist meer ruimte te geven.

De optie om de ruimte tussen de tekstregels aan te passen vind je naast de sectie waar je het lettertype en de lettergrootte kunt aanpassen.